Djangolla vai WordPressillä – millä mennään verkkoon?

Julkaistu: 12.9.2017

Kun valitaan sitä toteutustapaa, jolla asiakkaan verkkosivua lähdetään tekemään, täytyy aivan ensimmäiseksi miettiä sivun käyttötarkoitusta: Tehdäänkö tavanomainen, selailuun ja sisällön esittelyyn keskittyvä sivu, vai halutaanko sivulle myös monipuolisempaa/monimutkaisempaa toiminnallisuutta?

WordPressillä:

Jos on tarkoitus tehdä perinteinen verkkosivu, suosittelemme asiakkaalle WordPressiä: se on avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmä, jota pystyy kuka tahansa muokkaamaan eteenpäin ja jatkotyöstämään. Wordpressiin löytyy läjäpäin valmiita lisäosia, joilla sivuston toiminnallisuutta pystyy myös asiakas itse lisäämään. Koska WordPressin käytöstä monella on myös aiempia kokemuksia, sen omaksuminen on usein nopeaa ja helppoa.

WordPressin rajat kuitenkin tulevat vastaan perusverkkosivusta poikkeavissa tilanteissa. WordPress-alusta alkaa nopeasti rajoittaa sitä, millaisia toiminnallisuuksia sivuun voidaan lisätä: esimerkiksi monimutkaisempia sovelluksia tai ratkaisuja ei siihen kannata lisätä. Muutoin julkaisujärjestelmää joutuisi venyttämään sellaiseen käyttötarkoitukseen, mihin sitä ei ole tarkoitettu, ja silloin sen käyttäminen vaikeutuu.

Djangolla:

Jos on tarve tehdä toiminnallisuuksiltaan monipuolisempi sivusto, kuten vaikka kilpailusivu, teknisesti monimutkainen kampanjasivu tai web-sovellus, suosimme Djangoa. Joskus myös selaajalle päin perussivuilta näyttävät verkkosivut saattavat kätkeä taakseen monimutkaisempaa käyttöä, kuten tiedonkeräystä, hallintaa ja markkinoinnin automatiikkaa. Näihin sivuprojekteihin Django on omiaan.

Django ei ole julkaisujärjestelmä vaan sovelluskehys. Djangolla luodun verkkosivun etu on sen muokkautuvuus ja nopeus: pystymme tekemään asiakkaalle verkkosivun hallintajärjestelmän, jossa ei ole mitään turhaa. Hallinta on suoraviivaista ja helppoa.

Djangon avulla on mahdollista säästää aikaa ja rahaa, sillä se on nopea työkalu sovellusten ja verkkosivujen kehittämisteen. Tekniset muutokset joutuu toki aina pyöräyttämään koodarin kautta, mutta koska kehitystyö on nopeaa ja suoraviivaista, kokonaiskustannukset jäävät maltillisiksi.