top of page

Markkinointi taantuman aikana: enemmän irti pienemmästä kysynnästä

Taantuma-aikana yritykset etsivät säästökohteita ja tehostavat toimintojaan selviytyäkseen talouden haasteista – tämä on luonnollista ja usein välttämätöntä. Oletko ajatellut, minkälaisia mahdollisuuksia taantuma tarjoaa markkinoinnin näkökulmasta? Tämä artikkeli pyrkii tuomaan uudenlaisia ajatuksia siitä, miten suhtautuminen markkinointiin vaikuttaa liiketoiminnan menestykseen taantuman oloissa, ja mikä vielä tärkeämpää, kuinka kulttuurimuutos voisi muuttaa tapaamme markkinoida haastavassa toimintaympäristössä.


Taantuma ja markkinointi


Suomessa markkinointi nähdään usein ensisijaisena kulueränä, josta voidaan helposti leikata taantuman iskiessä. Tämä reaktio on ymmärrettävä, mutta meidän on myös tärkeää kysyä, onko tämä aina paras ratkaisu pitkällä tähtäimellä. Tammikuussa Kauppalehti raportoi Suomen Pankin taantumaennusteesta ja vertaili Suomen suhtautumista markkinointiin Ruotsiin ja Iso-Britanniaan.


Ruotsissa ja Iso-Britanniassa yritykset näkevät taantuman mahdollisuutena kasvattaa markkinaosuuksiaan. Ne eivät välttämättä leikkaa markkinointibudjettiaan, vaan pikemminkin investoivat siihen enemmän. Tämä johtuu osittain siitä, että nämä yritykset näkevät markkinoinnin keinona säilyttää asiakkaat ja hankkia uusia, mikä on erityisen tärkeää taantumassa.


Enemmän irti pienemmästä kysynnästä


Miksi sitten suomalaisten yritysten olisi pohdittava markkinointikustannusten leikkaamista harkiten? Tässä tulee mukaan kulttuurimuutos. Suomalaisten suhtautuminen markkinointiin kulueränä on syvälle juurtunut osa liiketoimintakulttuuria.


Markkinointi ei ole pelkkä kuluerä; se on sijoitus yrityksen tulevaisuuteen. Taantuma-aikana markkinoinnilla voidaan lisätä kiinnostusta yritystä tai brändiä kohtaan ja siten ottaa enemmän irti pienemmästä kysynnästä. Tämä voi auttaa yrityksiä säilyttämään asiakkaansa ja hankkimaan uusia markkinoilta.


Paremmat asetelmat tulevaisuudessa


Toinen tärkeä näkökulma on se, kuinka markkinointi voi auttaa yrityksiä valmistautumaan tulevaisuuteen. Kilpailuetu syntyy usein markkinoinnin kautta. Kun taloussuhdanne muuttuu suotuisammaksi, yrityksillä, jotka ovat panostaneet markkinointiin, voi olla paremmat asemat. Ne voivat nopeammin kasvattaa markkinaosuuksiaan ja hyödyntää uusia mahdollisuuksia.


Suomalaisten yritysten alttius karsia markkinointikustannuksia taantuman aikana ei välttämättä ole paras tapa edetä, jos tavoitteena on kasvu ja menestys pidemmällä aikavälillä. Kulttuurimuutos, joka korostaa markkinoinnin roolia investointina, voi auttaa yrityksiä saavuttamaan parempia tuloksia taantuman oloissa ja luomaan kilpailuetua tulevaisuutta varten. Syksyterveisin, Hanne Pitkänen

Markkinointi- ja viestintäkonsultti

Encore Digital Marketing Oy


19 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


Soita

040 162 5808

Lähetä sähköposti

Seuraa somessa

  • Instagram
  • LinkedIn
bottom of page