Project-IT

Encore on ollut tukemassa Project-IT:n hyvin edennyttä kasvua ja tulevaisuuden tavoitteita jo vuodesta 2015 alkaen. Tammikuussa 2016 julkaistiin Project-IT:n uusi yrityskuva ja verkkosivusto. Verkkosivujen uudistaminen on ollut jatkuva, yrityksen liiketoiminnallisten tarpeiden mukaan joustava prosessi. Yhteistyön alussa terävöitettiin myös sosiaalisen median kanavien käyttöä ja niiden kohderyhmiä. Kanavien hyödyntäminen on nyt järjestelmällistä, ja sisältöä tuotetaan säännöllisesti.

Tämä on onnistuneen projektin tarina.

www.project-it.fi