top of page

Yrityksen ydinviesti

Yhteistyön tavoitteena on kirkastaa yritykselle sen olemassaolon tarkoitus. Tarkoituksen kirkastaminen luo pohjan markkinoinnille ja viestinnälle. Lopputuloksena syntyvät markkinoinnissa ja viestinnässä käytettävät ydinviestit.

Palvelun
sisältö

01

Kartoitus

Yhteistyö aloitetaan kartoituksella. 

03

Ydinviesti, tarina ja tarkoitus

Kartoituksen ja työpajan pohjalta syntyvät ensimmäiset luonnokset yrityksen tarkoituksesta, uudesta ydinviestistä ja tarinasta.

05

Kerätään palautetta ja kirkastetaan

Kerätään palautetta asiakkailta, henkilöstöltä ja yhteistyökumppaneilta. Keskustellaan tarvittavista muutoksista palautteen pohjalta.

02

Työpaja

Työpajassa etsitään hyväksi havaittujen menetelmien ja työkalujen avulla yrityksen tarkoitusta ja ydinviestiä.

04

Katselmointi ja keskustelu

Ydinviestin, tarkoituksen ja tarinan katselmointi.

06

Loppuraportti
 

Kokonaisuudesta toimitetaan kirjallinen loppuraportti. Loppuraportti käydään läpi tapaamisessa.

I'm a testimonial. Click to edit me and add text that says something nice about you and your services. Let your customers review you and tell their friends how great you are.

Robb Walters

bottom of page